Danza Mundial e.V.

Organizira

svetovno plesno tekmovanje

Uradno kvalifikacijsko tekmovanje Slovenije za World Dance Contest

Datum: 02. 04. 2022
Lokacija: Kulturni hram Ignacija Borštnika, Trg Davorina Jenka 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Vsi plesni slogi, štiri različne starostne skupine, solo, duet/trio, skupine…

registriraj se zdaj

Registracija

Prijave se zaključijo 25.02.2022

Velikost odra: 11x7,5m

Contact

slovenia@danzamundial.com

Rules

details...

Organizator
Tekmovanje organizira Danza Mundial e. V. , neprofitno združenje, registrirano v Münchnu v Nemčiji

1. Sodelovanje
Sodeluje lahko vsak učenec plesne šole, kluba ali druge podobne organizacije, ki se je kvalificiral na nacionalnem kvalifikacijskem tekmovanju in je star 25 let ali manj. (Izjema je navedena v nadaljevanju). Profesionalni plesalci ali plesni učitelji, ki si denar služijo predvsem s plesom, ne smejo sodelovati. Prijaviti se je treba prek plesne šole in ne pri zasebnikih.

Rok za prijavo bo približno konec aprila in je objavljen na spletni strani www. danzamundial. com. Vse prijave je treba oddati prek spleta na spletni strani za prijavo.

2. Nacionalna kvalifikacijska tekmovanja
Obstajajo različna nacionalna kvalifikacijska tekmovanja. Podrobnosti najdete na spletnem mestu. Udeležba na nacionalnem kvalifikacijskem tekmovanju v državi je obvezna. Udeleženci se morajo za udeležbo na finalu uvrstiti na kvalifikacijsko tekmovanje v državi, v kateri se nahaja njihova plesna šola. Svetovnega plesnega tekmovanja se lahko udeležijo le trije najboljši plesi iz razreda. Možne so izjeme.

Informacije o kvalifikacijskih tekmovanjih so objavljene na spletni strani www. danzamundial. com.

Vse lokacije nacionalnih kvalifikacij bodo objavljene na spletni strani. Če država še nima uradnega kvalifikacijskega tekmovanja, se je mogoče prijaviti prek videoposnetka.

3. Starost
3. 1. Starost tekmovalca se upošteva 1. januarja v letu, ko poteka finale.

3. 2. V duetu, triu, kvartetu in skupinah se starost najstarejšega tekmovalca določi glede na starostno kategorijo razreda.

3. 3. Najvišja starost tekmovalcev je 25 let.

Izjema:

V skupinah z 11 ali več plesalci sta lahko največ dva plesalca starejša od 25 let.

V solo razrede, duete, tria, kvartete in manjše skupine niso dovoljeni plesalci, starejši od 25 let.

3. 4. Vsi udeleženci, ki prvič sodelujejo, morajo ob vstopu v nacionalne kvalifikacije predložiti kopijo potnega lista ali osebne izkaznice.

4. Registracija
4. 1. Vse prijave je treba opraviti prek spletnega portala.

4. 2. Podatki o registraciji bodo navedeni v vseh dokumentih, programskih knjižicah in potrdilih.

4. 3. Za pravilnost teh podatkov je odgovoren ravnatelj šole ali učitelj.

4. 4. Če želi šola ali skupina narediti spremembe po zaključku roka za prijavo, je treba plačati dodatno pristojbino v višini 10 € na ples, ki ga je treba spremeniti. Izjema: menjava plesalcev zaradi poškodbe ali bolezni je brezplačna.

5. Datum zaključka prijave
5. 1. Datumi za prijavo za vsako državo so na voljo na spletni strani www. danzamundial. com

5. 2. Prepozne prijave ne bodo sprejete.

6. Prijavnina
Prijavnina za svetovno plesno tekmovanje je objavljena na spletni strani.

Prijavnino je treba plačati najkasneje do zaključka roka za prijavo. Poleg tega mora vsak udeleženec plačati članarino Danza Mundial. Članarino je treba plačati samo v letu, v katerem plesalec sodeluje.

7. Registracije v udeležbi
7. 1. Ples, ki se je kvalificiral, je treba prikazati na naslednjem višjem tekmovanju.

7. 2. Plesa, ki je že bil izveden na svetovnem plesnem tekmovanju, ni dovoljeno ponovno prikazati v naslednjih dveh letih, razen če gre za ples iz tradicionalnega repertoarja, npr. solo variacijo v izvirni koreografiji. V tem primeru je treba spremeniti zasedbo.

7. 3. Udeleženec lahko nastopi z največ dvema solo plesoma, ki morata biti v njegovi starostni kategoriji.

7. 4. Plesalec ne sme plesati dvakrat v istem solo razredu.

7. 5. Solo plesi udeleženca morajo biti v različnih plesnih zvrsteh. Na primer dekle ne more nastopati v KSB in KSPB.

7. 6. Plesalec lahko v določenem razredu dueta ali tria nastopi samo enkrat, razen če organizacijski odbor odloči, da se dva razreda združita.

7. 7. Plesalci lahko v istem razredu plešejo več skupinskih plesov.

7. 8. Skupinski ples morajo sestavljati najmanj 4 plesalci. Pri vseh baletnih skupinskih plesih je najmanj 5 plesalcev. Veliko skupino (GG) mora sestavljati 11 ali več plesalcev.

8. Ponté baletni copati
8. 1. Dekleta, mlajša od 12 let, na tekmovanju v nobenem primeru ne smejo nositi ponté baletnih copatov.

8. 2. V vseh razredih mini in otroci razredih ponté baletni copati niso dovoljeni razen v izjemah:

8. 3. Solisti, stari od 12 do 13 let, imajo posebna razreda KSPB in KSPBR. V teh razredih so obvezni ponté baletni copati. V razredu KSB lahko nastopajo samo dekleta, stara od 10 do 12 let. Če želijo dekleta, stara 12-13 let, nastopiti v duetu, triu, kvartetu ali skupinskem plesu, se morajo prijaviti v mlajši starostni kategoriji. V takšnem plesu mora biti vsaj en plesalec star 14 let ali več.

8. 4. Dekleta, stara 14 let ali več, lahko v vseh zvrsteh nastopajo v ponté baletnih copatih, če ti ustrezajo določenemu plesu

8. 5. V razredih JSB, ASB, JDB, ADB morajo dekleta obvezno nastopati v ponté baletnih copatih. Če dekleta, stara 12-13 let, nastopajo v duetu ali triu v razredu mlajših ali odraslih, se lahko sama odločijo, ali bodo nosila ponté baletne copate ali ne. Deklice, stare 11 let ali manj, lahko nastopajo v teh razredih, vendar morajo nastopati v mehkih baletnih copatih in ne v ponté baletnih copatih.

8. 6. Pri kvartetu in skupinskih plesih je priporočljivo, da vsaj nekateri plesalci nosijo ponté baletne copate, vendar to ni obvezno. Če dva plesa pokažeta enako kakovost plesa, bo ples, izveden v ponté baletnih copatih, prejel višjo oceno.

9 Izmenjava plesalcev
9. 1 V duetu ali triu se lahko največ en plesalec zamenja na naslednjem višjem tekmovanju.

9. 2 V kvartetu ali skupini se lahko zamenja do 50 % plesalcev.

9. 3 Pri solo plesu se plesalca ne sme zamenjati.

10 Vrstni red izvedbe
10. 1 Najprej nastopijo najmlajši plesalci, nato pa se nadaljuje glede na starost plesalcev.

10. 2 Organizacijski odbor ima pravico spremeniti vrstni red plesov.

10. 3 Organizacijski odbor ima pravico razdeliti velike razrede ali združiti majhne razrede.

11. Časovna omejitev
Plesi ne smejo preseči časovne omejitve, lahko pa so krajši. V primeru prekoračitve časovnega roka bo ples diskvalificiran.

Ni nujno, da se ples začne, ko se začne glasba, ampak se čas šteje, ko plesalci na odru začnejo nastopati.

- Mini solo in duet / trio: 2 minuti

- Otroci solo in duet / trio: 2 minuti

- Mini in otroci skupina: 2:30 minute

- Mini in otroci velika skupina: 3 minute

- Mladinci in odrasli solo: 2 minuti

- Mladinci in odrasli duet / trio: 2:30 minute

- Mladinci in odrasli skupina: 3:00 minute

- Mladinci in odrasli Velika skupina: 3:30 minute

- Vsi plesi v razredu "Pesem in ples" imajo 30 sekund več.

12. Glasba
12. 1. Pri plesih se lahko uporablja poljubna glasba.

12. 2. Če glasba vsebuje kletvice ali žaljiv jezik, bo ples diskvalificiran.

12. 3. V zvrsti "pesem in ples" v glasbi ni dovoljeno nobeno petje ali govorjenje

12. 4. Glasbo je treba poslati prek spletnega portala najpozneje do zaključka prijavnega roka.

Učiteljem svetujemo, da imajo pripravljeno rezervno zgoščenko ali ključek USB za primer, če bi prišlo do težav z glasbo.

13. Ocenjevanje
13. 1. Žirijo bodo sestavljali trije mednarodno priznani plesalci, plesni učitelji ali registrirani sodniki. Vsak razred bodo ocenjevali trije člani ocenjevalne komisije.

13. 2. Za vsak ples se dodelijo točke. Najvišji možni rezultat je 100 točk. Odločitev sodnikov je dokončna. Če bosta dva plesa dosegla enako število točk, bosta podeljena dve prvi, drugo ali tretje mesto. Plesalci in učitelji ne smejo nagovarjati sodnikov in spraševati o svojem rezultatu. Če to storijo, ima sodnik pravico diskvalificirati ples.

13. 3. To so merila za ocenjevanje, pri čemer lahko v vsakem razdelku dobite največ 20 točk.

1. Tehnična raven plesa

2. Kakovost izvedbe plesa in harmonija v skupini v tehniki.

3. Umetniška interpretacija in muzikalnost plesalcev in/ali vokalov.

4. Koreografska raznolikost, ki vključuje primernost za plesalca(-ke) ter izvirnost in inovativnost.

5. Izraznost in osebnost plesalcev ter predstavna vrednost predstave.

6. Splošne pripombe na celotno predstavitev (brez dodatnih točk).

14. Oder
Tekmovanje poteka na odru. Natančne dimenzije odra so na voljo na spletni strani.

15. Sprejem na oder
Vsi udeleženci in največ dva učitelja iz vsake šole imajo prost vstop v gledališče. Prejeli bodo šivanko, ki jo bodo morali nositi na vidnem mestu. Vsi člani Danza Mundial e. V. imajo prav tako prost vstop. Vsi drugi gledalci bodo morali plačati vstopnino. Vstopnice bodo na voljo v gledališču. Starši v ozadju odra niso dovoljeni.

16. Odrske vaje
Na finalu ne bo odrskih vaj.

17. Kostumi
17. 1. V vseh razredih lahko nosite kostume po lastni izbiri.

17. 2. Kostumi morajo poudariti značaj predstave. Posebej dragi kostumi ne vplivajo na ocenjevanje plesa.

17. 3. Vsi kostumi morajo biti primerni starosti.

18. Veliki finale
Zadnji dan tekmovanja v starostnih razredih Mini, Otroci, Mladinci in Odrasli bo "veliki finale" najboljših plesov tekmovanja, ki mu bo sledila podelitev nagrad. Sodniki in organizacijski odbor odločijo, kateri plesi bodo povabljeni na veliki finale. Ples, ki ni dosegel prvega mesta, je lahko povabljen, prav tako pa lahko ples, ki je dosegel prvo mesto, ni povabljen.

19. Prijavnina
Za vsak solo 30 €,

Za vsak duet ali trio 20 € na plesalca v vsakem plesu.

Za kvartete in skupinske plese 15 € na plesalca v vsakem plesu.

Za vsako tekmovanje je treba plačati prijavnino. Poleg tega mora vsak plesalec enkrat na leto plačati članarino za Danza Mundial v višini 10 €. Članarino je treba plačati le v letu, v katerem plesalec nastopa. Če plesalec v določenem letu ne nastopa, mu ni treba plačati članarine.

Poleg tega je treba plačati pristojbino za dogodek v višini 20 € na plesalca. Ta znesek krije stroške vseh videoposnetkov in fotografij, ki jih plesalci prejmejo brezplačno.

Vse pristojbine je treba plačati pravočasno, in sicer z bančnim nakazilom pred rokom za prijavo. Če plesalec ne bo sodeloval, se pristojbine ne morejo vrniti.

20. Zavarovanje
Prijavnine in članarine ne vsebujejo zavarovanja. Danza Mundial e. V. ni odgovorna za kakršne koli poškodbe, ki se lahko zgodijo kateri koli osebi, vključno z udeležencem, učiteljem ali gledalcem v gledališču, garderobah, za odrom, na odru ali kjer koli drugje.

21. Rekviziti in pogoji izvedbe
21. 1. Posebni svetlobni učinki niso dovoljeni za nobeno predstavo.

21. 2. Med predstavo ni dovoljeno uporabljati živih rekvizitov.

21. 3. Na odru ni dovoljeno uporabljati tekočin ali drugih snovi, vključno z mehurčki, vodo ali drugimi snovmi, ki bi lahko vplivale na oder.

21. 4. Med predstavo ni dovoljeno uporabljati konfetijev ali drugih predmetov, zaradi katerih je treba oder očistiti ali pomesti.

21. 5. Rekviziti morajo biti preprosti in jih morajo tekmovalci (razen v razredu MINI, jim lahko pomaga plesni učitelj) nositi na oder.

21. 6. Veliki rekviziti niso dovoljeni.

21. 7. Danza Mundial ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe/nezgode tekmovalcev/učiteljev med prenašanjem rekvizita na oder ali z odra ter v zakulisje ali iz njega. Vsi rekviziti se uporabljajo na lastno odgovornost plesalca in učitelja.

21. 8. Rekviziti morajo biti sestavni del predstave. Prevoz na oder in z njega ne sme trajati več kot 20 sekund.

22 Avtorske pravice koreografij
Če se izvaja ples, ki ga ni koreografiral koreograf šole, iz katere prihajajo plesalci, je treba upoštevati naslednje:

Če je koreograf umrl pred več kot 70 leti, je koreografija brezplačna in jo lahko uporablja kdor koli.

Če je koreograf še vedno živ ali je umrl pred manj kot 70 leti, je treba predložiti pisno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da se koreograf ali njegovi zakoniti dediči strinjajo, da lahko ples izvajajo prav ti plesalci iz te šole. V nasprotnem primeru se ples ne sme izvesti.

Če takšnega pisnega dovoljenja ni in če koreograf ali njegovi dediči zahtevajo honorar za nezakonito izvedbo njegove koreografije, mora morebitne stroške plačati šola ali klub, ki je ta ples izvedel.

Danza Munidal ne bo prevzela nobene odgovornosti.

23 Osnovna uredba o varstvu videoposnetkov, fotografij in podatkov
S prijavo plesa plesna šola ali klub dovoli Dance Munidal in njegovim partnerjem, da se s tega plesa lahko posnamejo video posnetki in fotografije ter da se jih snema kadar koli med finalom, vključno z njihovimi nastopi, na prireditvah ter na prizorišču in v njegovi okolici. Videoposnetke/fotografije lahko uporabljajo Danza Mundial in njeni partnerji, med drugim v oglaševalskem in promocijskem gradivu, na spletni strani Danza Mundial, v družabnih medijih in za tisk.

Fotografiranje ali snemanje tekmovanja ni dovoljeno, razen za zgoraj navedene izjeme.

V skladu s temeljno uredbo Evropske unije o varstvu podatkov vsi udeleženci s prijavo na natečaj izjavijo, da se strinjajo, da Danza Munidal beleži njihove podatke. Udeleženci se strinjajo, da se njihova imena in starost lahko objavijo na seznamu rezultatov.

24 Potovanje in nastanitev
Vse potne stroške in stroške nastanitve krijejo udeleženci.

Razredi so na voljo
Starostni razredi
Mini - 9 let ali manj

K - Otroci, stari 13 let ali manj

J - mladinci, stari 17 let ali manj

A - Odrasli, stari 25 let ali manj

Število plesalcev na ples
S - solo

D - Duet ali trio

Q - Kvartet (samo za razred balet)

G - Skupina do 10 plesalcev

GG - Velika skupina, 11 ali več plesalcev

Mini - 9 Let Ali Manj
Minisb = Mini Solo Balet

MiniSBm = Mini Solo Balet Dečki

MiniSN = Mini Solo Narodni In Folklorni Ples

MiniSW = Mini Solo Moderni, Jazz, Show Dance

MiniSWm = Mini Solo Moderni, Jazz, Show Dance Dečki

MiniST = Mini Solo Tap Dance

MiniSV = Mini Solo Pesem In Ples

MiniSA = Mini Solo Acro

MiniDB = Mini Duet / Trio Balet

MiniDN = Mini Duet / Trio Narodni Ples

MiniDW = Mini Duet / Trio Moderni, Jazz, Show Dance

MiniDT = Mini Duet / Trio Tap Dance

MiniDV = Mini Duet / Trio Pesem In Ples

MiniDA = Mini Duet / Trio AcroMiniQB = Mini Kvartet Balet

MiniGB = Mini Skupina Balet

MiniGN = Mini Skupina Narodni In Folklorni Ples

MiniGW = Mini Skupina Moderni Ples, Jazz In Show Dance

MiniGT = Mini Skupina Tap Dance

MiniGV = Mini Skupina Pesem In Ples

MiniGA = Mini Skupina Acro

MiniGGB = Mini Velika Skupina Balet

MiniGGN = Mini Velika Skupina Narodni In Folklorni Ples

MiniGGW = Mini Velika Skupina Moderni, Jazz In Show Dance

Otroci, Stari 13 Let Ali Manj
KSB = Otroci Solo Balet (10-12 Let)

KSPBR = Otroci Solo Balet ponté baletni copati (12 - 13 Let)

KSPB = Otroci Solo Balet brez ponté baletnih copatov (12 - 13 Let)

KSBm = Otroci Solo Balet Dečki

KSN = Otroci Solo Narodni In Folklorni Ples

KSM = Otroci Solo Moderni In Sodobni Ples

KSWm = Otroci Solo Moderni, Jazz, Show Dance Dečki

KSW = Otroci Solo Jazz, Show Dance

KSF = Otroci Solo Prosti Slog Na Osnovi Baleta

KSA = Otroci Solo Acro

KST = Otroci Solo Tap Dance

KSV = Otroci Solo Pesem In Ples

KSH = Otroci Solo Hip HopKDB = Otroci Duet / Trio Balet

KXB = Otroci Duet / Trio Balet Z Različnim Spolom (Npr. En Deček In 1 Ali 2 Deklici)

KDN = Otroci Duet / Trio Narodni Ples

KDM = Otroci Duet / Trio Moderni In Sodobni Ples

KDW = Otroci Duet / Trio Jazz, Show Dance

KDA = Otroci Duet / Trio Acro

KDT = Otroci Duet / Trio Tap Dance

KDV = Otroci Duet / Trio Pesem In Ples

KDH = Otroci Duet / Trio Hip Hop

KQB = Otroci Kvartet Balet

KGB = Otroci Skupina Balet

KGN = Otroci Skupina Narodni In Folklorni Ples

KGM = Otroci Skupina Moderni In Sodobni Ples

KGW = Otroci Skupina, Jazz, Show Dance

KGA = Otroci Skupina Acro

KGH = Otroci Skupina Hip Hop, Street Dance, Komercialni Ples

KGT = Otroci Skupina prosti slog, ki temelji na baletu

KGV = Otroci Skupina Pesem In Ples

KGGB = Otroci Velika Skupina Balet

KGGN = Otroci Velika Skupina Narodni In Folklorni Ples

KGGM = Otroci Velika Skupina, Moderni In Sodobni ples

KGGW = Otroci Velika Skupina, Jazz, Show Dance

Mladinci - 17 Let Ali Manj
JSB = Mladinci Solo Balet

JSBR = Mladinci Solo Balet Repertoar

JSBm = Mladinci Solo Balet dečki

JSN = Mladinci Solo Narodni In Folklorni Ples

JSM = Mladinci Solo, Moderni In Sodobni ples

JSW = Mladinci Solo Jazz, Show Dance

JSWm = Mladinci Solo Moderni, Jazz, Show Dance Dečki

JSF = Mladinci Solo Prosti Slog, ki temelji na baletu

JST = Mladinci Solo Tap Dance

JSV = Mladinci Solo Pesem In Ples

JSA = Mladinci Solo Acro

JSH = Mladinci Solo Hip Hop

JDB = Mladinci Duet / Trio Balet

JXB = Mladinski Duet/Trio Balet Z Različnim Spolom (Npr. En Fant In 1 Ali 2 Dekleti)

JDN = Mladinci Duet / Trio Narodni Ples

JDM = Mladinci Duet / Trio Moderni In sodobni ples

JDW = Mladinci Duet / Trio Jazz, Show Dance

JDT = Mladinci Duet / Trio Tap Dance

JDV = Mladinci Duet / Trio Pesem In Ples

JDA = Mladinci Duet / Trio Acro

JDH = Mladinci Duet / Trio Hip Hop

JQB = Mladinci Kvartet Balet

JGB = Mladinci Skupina Balet

JGN = Mladinci Skupina Narodni in Folklorni ples

JGM = Mladinci Skupina Moderni In Sodobni ples

JGW = Mladinci Skupina Jazz, Show Dance

JGF = Mladinci Skupina Prosti Slog, Ki Temelji Na Baletu

JGT = Mladinci Skupina Tap Dance

JGV = Mladinci Skupina Pesem In Ples

JGA = Mladinci Skupina Acro

JGH = Mladinci Skupina Hip Hop, Street dance, komercialni ples

JGGB = Mladinci velika Skupina Balet

JGGN = Mladinci velika Skupina Narodni in Folklorni ples

JGGM = Mladinci Velika Skupina Moderni In Sodobni

JGGW = Mladinci Velika Skupina Jazz, Show Dance

Odrasli
Razredi odrasli in otroci so enaki, le da se črka "K" nadomesti z "A"

Mini
Vsi plesi morajo biti primerni starosti. V vseh razredih starostne skupine mini plesi ali variacije tradicionalnega baletnega repertoarja NISO dovoljeni. Plesi morajo biti proste koreografije učitelja. Uporabite lahko katero koli glasbo, vendar močno priporočamo, da ne uporabljate glasbe iz različic repertoarja.

Balet
Ta razred vključuje vse plese, vključno s ti. demi character, pri katerem je osnova stopenjski material klasičnega baleta. To so lahko povsem klasični plesi, pa tudi plesi, ki pripovedujejo zgodbo ali v katerih so upodobljene določene osebe, npr. živali, pravljični liki in podobno, tj. demi character. V razredu KSB se močno priporoča, da ne prikazujemo plesov iz tradicionalnega klasičnega repertoarja za soliste. Pri skupinskih plesih je priporočljivo, da vsaj nekatera dekleta razredov mladinci in odrasli nosijo ponté baletne copate, vendar to ni obvezno.

Plese z značilnimi čevlji je treba vpisati v "N".

Narodni in folklorni ples
V to zvrst spadajo plesi, ki prikazujejo značilen način plesa določene države. Ples lahko temelji na baletu, lahko pa tudi prikazuje močan značaj določene države. Ne želimo si ogledati predstavitvenih plesov v narodnih nošah.

V starostnih razredih mini in otroci ponté baletni copati niso dovoljeni razen v izjemah.

Prosti slog
Koraki in gibi morajo temeljiti na baletu, vendar so lahko popolnoma svobodni in lahko vsebujejo kateri koli drug slog, moderen, neoklasičen ali kakršen koli drug. Lahko je tudi mešanica različnih slogov. V starostnih razredih mladinci in odrasli lahko dekleta po želji nosijo ali ne nosijo ponté baletne copate.


Moderni in sodobni ples
V teh razredih se lahko prikazujejo vsi moderni in sodobni plesni slogi. Uporabite lahko katero koli glasbo. Akrobatski elementi so dovoljeni le, če so potrebni za izvedbo zgodbe določenega plesa.

Jazz in show dance
Dovoljeni so vsi plesi, ki prikazujejo te stile in uporabljajo glasbo teh stilov.

Hip Hop, Ulični ples, Break Dance, Komercialni ples
Ples lahko predstavlja katerega koli od teh stilov ali mešanico teh stilov.

Tap Dance
Vsi plesalci morajo nositi obutev za Tap Dance. Čevlji za irski ples niso dovoljeni. Deli v àcapella so lahko le na sredini plesa, ne pa na začetku ali na koncu.

V starostnem razredu mini stojala za prste (Toe Stands) niso dovoljena.

Pesem in ples
Dovoljen je vsak stil plesa in glasbe. Peti in plesati je treba približno toliko kot plesati. Značaj pesmi je treba dobro interpretirati. Plesalci morajo peti v živo. V glasbi se ne sme slišati petja ali govorjenja.

Acro
Dovoljeni so vsi akrobatski gibi. Toda to mora biti ples in ne le vrsta akrobatskih trikov. Dovoljena je katerakoli glasba.